Haveynash; VKX

Chức danh/ Vị trí/ Việc làm: 
Lập trình viên

Trường Đại học FPT gửi đến các bạn thông tin tuyển dụng đến từ Công ty Harveynash và VKX như sau:

1. Công ty Harveynash:

- Lập trình viên JAVA: 50 người (Tải file tại đây)

- Tester: 150 người (Tải file tại đây)

2. Công ty VKX

- Kỹ sư phần mềm: 20 người (Tải file tại đây)

Ứng viên quan tâm gửi CV tiếng Anh về hòm mail ngavtt@fpt.edu.vn trước 12h00 ngày 23/09/2014

File CV gửi ghi rõ tiêu đề tên file không dấu: Ho ten_MSSV_Ten Cong ty_ Ten vi tri ung tuyen.