SYS Viet Nam, Topica, Vietnam Unity Studio

Chức danh/ Vị trí/ Việc làm: 
Lập trình viên

Trường Đại học FPT gửi các bạn thông tin tuyển dụng sau:

1. Công ty TNHH SYS Việt Nam:

a. Vị trí Lập trình Web:

Yêu cầu: Java, C++, ObjectiveC

Mức lương: 350 USD~

b. Vị trí Lập trình viên IOS

Yêu cầu: Objective C, OOP, Core Data, Auto Layout

Mức lương: 400 USD~

2. Tổ hợp công nghệ giáo dục TOPICA:Tải file tại đây

3. Công ty Vietnam Unity Studio: Tải file tại đây

Ứng viên quan tâm gửi CV tiếng Anh về hòm mail: ngavtt@fpt.edu.vn trước 12h00 ngày 30/09/2014.

Tiêu đề CV ghi không dấu: Ho Ten _MSSV_Ten cong ty_Vi tri ung tuyen.

Trường hợp CV ghi không đúng tiêu đề, trường Đại học FPT không chịu trách nhiệm khi CV của bạn không gửi đúng đến nhà tuyển dụng.