Toshiba, Nissho

Chức danh/ Vị trí/ Việc làm: 
Lập trình viên; Kỹ sư mạng

Phòng Công tác sinh viên gửi đến các bạn thông tin tuyển dụng đến từ công ty Toshiba và Công ty Nissho như sau:

1. Toshiba tuyển Lập trình viên không yêu cầu chuyên sâu về ngôn ngữ lập trình: Xem chi tiết tại đây

2. Nissho tuyển kỹ sư mạng truyền dẫn và IP: Xem chi tiết tại đây

Ứng viên quan tâm gửi CV tiếng Anh về hòm mail ngavtt@fpt.edu.vn

Hạn nộp CV: 12h00 ngày 12/12/2014

Chú ý: Tiêu đề file CV ghi rõ không dấu: Ho ten_MSSV_Ten cong ty_Vi tri ung tuyen