Viễn thông FTL; VietIS

Chức danh/ Vị trí/ Việc làm: 
Lập trình viên

Trường Đại học FPT gửi đến các bạn một số thông tin tuyển dụng các vị trí Lập trình viên như sau:

1. Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tài Chính Viễn Thông FTL tuyển lập trình viên Mobile: Theo file đính kèm.

2. Công ty VietIS tuyển Lập trình viên Dot Net và lập trình viên Java: Theo file đính kèm.

3. Công ty ITSOL tuyển Lập trình viên Mobile (IOS) có 6 tháng kinh nghiệm trở lên và Lập trình viên Java yêu cầu đã từng tham gia một dự án thật.

Ứng viên quan tâm gửi CV tiếng Anh về hòm mail: ngavtt@fpt.edu.vn trước 12h00 ngày 27/11/2014.

Tiêu đề file CV gửi ghi rõ không dấu: Ho ten_MSSV_ Ten cong ty_ Vi tri ung tuyen