Lễ Khai giảng sinh viên Khóa 10 Trường Đại học FPT

Youtube video: 
See video

Bình luận

(No more than 1000 words please!)
Mã bảo mật
1 + 1 =
Hãy thực hiện bài toán đơn giản dưới đây. Hệ thống chỉ chấp nhận nếu bạn điền đúng kết quả. Đây là cách để loại trừ những spam mail không cần thiết.